A kosár üres

Általános Szerződési Feltételek és Szabályzatok fogyasztónak nem minősülő vásárlók számára

1. A felek megnevezése

1.1. A Szolgáltató

Név: L. V. Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 70.
Cégjegyzékszám: Cg.03-09-103303/1994/10
Bejegyző hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11039165-2-03
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartási száma: NAIH-134879/2017
Telefonszám: 76/493-507
E-mail cím: info@spani.hu
Tárhelyszolgáltató neve: Amazon.com Inc.
Székhelye: 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210
Elérhetőség: 00 1 206 266 2992
mint a spani.hu üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető)

1.2. A Látogató

A weboldal bármely oldalát megtekintő, vásárlónak nem minősülő személy.

1.3. A Vásárló

A webshop szolgáltatásait igénybe vevő minden olyan fogyasztónak nem minősülő, regisztrált természetes és nem természetes személy, aki a webshop internetes felületén keresztül, az ott jelenlévő árukat, szolgáltatásokat megrendeli, megvásárolja, illetve igénybe veszi. (a továbbiakban: Vásárló).

A fogyasztókkal kapcsolatban külön ÁSZF rendelkezik.

Regisztrált vásárló: az olyan fogyasztónak nem minősülő személy, aki a webshop szolgáltatásait az Üzemeltető által kért és elmentett adatok megadását követően használja.

Regisztráció nélküli vásárló (úgy nevezett „Gyors rendeléssel” vásárló személy) személy az olyan fogyasztónak nem minősülő személy, aki a webshop szolgáltatásait regisztráció nélkül használja.

1.4. A Szállító

Az Üzemeltető által megbízott fuvarozással foglalkozó cég, amely a megvásárolt árukat a Vásárlóhoz eljuttatja. (a továbbiakban: Szállító)

2. A szerződés tárgya

Az Üzemeltető az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) azért alkotta meg, hogy ebben részletesen szabályozza a webshop-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint minden, a webshoppal kapcsolatos lényeges körülményt.

3. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele

Az Üzemeltető az ÁSZF-et a www.spani.hu honlapon teszi közzé az ÁSZF menüpont alatt. Ezen ÁSZF verzió 2023. 07. 01-én került közzétételre.

4. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az ÁSZF a közzétételével lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, ameddig az Üzemeltető a webshop-szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF területi hatálya mind belföldre, mind külföldre kiterjed, mivel a webshop az interneten keresztül mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Az ÁSZF és az ez alapján létrejövő egyéb szerződések jellemzői és létrejöttük

A szerződés nyelve a magyar, nem minősül a jogszabályok szerint írásba foglalt szerződésnek, viszont az Üzemeltetőnél iktatásra, regisztrált vásárlók esetén elektronikus rögzítésre kerül és utólag előkereshető. A regisztrált Vásárló a felhasználói fiókjában megtekintheti a rendelési történetét, ahol a korábbi rendelései találhatóak.

A felek között a szerződés a www.spani.hu oldalon történő megrendeléssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. Az ÁSZF Vásárló általi elfogadása a webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

6. Az Általános Szerződési feltételek tartalma

Az ÁSZF tartalma a webshop-szolgáltatás megrendelésére, az áru megvásárlására, a szállítás és a fizetés feltételeire, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat foglalja magában.

6.1. A vásárlás feltételei

A webshopban való vásárlás feltétele a szállítási és elérhetőségi adatok Vásárló általi megadása. Ez történhet eseti jelleggel, azaz regisztráció nélküli, ún.: „gyors rendelés”-es vásárlással, illetve a Vásárló döntése szerint elmentheti ezeket az adatokat a webshop későbbi egyszerű használatának céljából (regisztráció). Amennyiben ezen adatok valódisága kérdéses vagy nem értelmezhető, az Üzemeltető jogosult ezen adatok valódiságának ellenőrzése, illetve pontosítása érdekében a Vásárlóval kapcsolatba lépni, ennek sikertelensége esetén pedig az adatokat a megrendelés beérkezését követően törölni, és a megrendelést érvénytelennek tekinteni.

Az Üzemeltető nem felelős a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért. Amennyiben a regisztált Vásárló jelszava illetéktelenek kezébe kerül, és emiatt visszaélés következik be, ezért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, feltéve, hogy a jelszó megismerését nem az Üzemeltetőnél jelentkező felróható biztonsági hiba tette lehetővé.

Az Üzemeltető nem felelős azért, ha olyan személy vásárol a webshopban, akár regisztrációt követően, akár anélkül, aki az adott nem természetes személy nevében szerződések kötésére nem jogosult.

A regisztált Vásárló által tévesen/hibásan megadott adatokat lehetősége van a fiókjában a beállítások menüpont alatt kijavítani, illetve megváltoztatni.

6.2. A termékek jellemzői

A termékek jellemzőit a webshopban az adott árunál ismerheti meg a Vásárló. Amennyiben olyan információra kíváncsi, amelyet ott nem talál meg, az Üzemeltető elérhetőségein további tájékoztatást kérhet.

Az egyes áruknál mind a nettó, mind pedig a bruttó, azaz az általános forgalmi adóval növelt, forintban értendő eladási árak feltüntetésre kerülnek. Az ÁFA mértéke 27%.

Az árak megváltoztatásának joga az Üzemeltetőt illeti, és a webshopban való frissítést követően lépnek azonnal hatályba. A már megrendelt termékeknél a megrendeléskor aktuális árak az irányadóak.

6.3. A megrendelés létrejötte, módosítása és törlése

A megrendelés lépései:
1. a termék(ek) kosárba helyezése, majd a megrendelés gombra kattintás
2. regisztráció vagy már regisztrált vásárlók esetén belépési adatok megadása
3. regisztrálni nem kívánó vásárlók esetén a szállítási, kapcsolattartási adatok megadása
4. szállítási mód kiválasztása
5. fizetési mód kiválasztása
6. megrendelés, amely fizetési kötelezettséget von maga után

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A jóváhagyást megelőzően a Vásárlónak lehetősége van a megrendelést módosítani, illetve törölni, a jóváhagyást követően azonban a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. A megrendelés visszavonására ezt követően már csak telefonos vagy e-mail útján történő lemondással van lehetőség a Szolgáltatónál megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a rendelés már postázásra került, úgy annak visszavonása esetén az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik.

A megrendelésről minden esetben e-mailben visszaigazolás kerül kiküldésre 48 órán belül a regisztráció során megadott e-mail címre. A felek között a szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás, a szerződés nem jön létre. A visszaigazoló e-mail SPAM fiókba kerülése esetén a visszaigazolást megtörténtnek tekinti az Üzemeltető.

Amennyiben a fizetési módoknál az utánvétel került kiválasztásra, a termékek átadásra kerülnek a futárszolgálat számára. Előre utalás esetén minden esetben díjbekérő e-mail kerül kiküldésre az utalási adatokkal, majd az összeg beérkezését követően kerülnek a termékek postázásra.

6.4. Fizetési feltételek

A Vásárló a megvásárolt áruk ellenértékét, amely forintban értendő és tartalmazza az ÁFÁ-t, valamint a szállítási költséget, külön megállapodás hiányában az Üzemeltető által megadott bankszámlaszámra 8 napon belül történő előzetes átutalással, illetve az áruk átvételekor a Szállító részére készpénzben (utánvétellel) egyenlítheti ki. Az utánvét díja GLS és MPL futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetén a rendelés bruttó összegének 2%-a, de minimum 300,- forint + ÁFA. RGA Logitech futárszolgálattal történő rendelés esetén a rendelési bruttó összeg 1%-a, de minimum 300,- forint + ÁFA. Amennyiben előre utalás esetén a kifizetés határidőben nem történik meg, az Üzemeltető a megrendelést törli.

Raktáron nem lévő termékek egyedi megrendelésekor az Üzemeltető előleget kérhet, amely a termékért fizetendő bruttó összeg 30%-a. A termék megrendelése csak az előleg beérkezése után történik meg. Az előleg a termék teljes árába beszámít.

6.5. A számla kiállítása

A számla eredeti példányát minden esetben a Szállító kézbesíti az áruval együtt a Vásárlónak. A Szállító részteljesítést nem fogadhat el.

6.6. A szállítás

Az Üzemeltető minden munkanap 15:00 óráig dolgozza fel a beérkező megrendeléseket. Amennyiben a megrendelt tételek rendelkezésre állnak, akkor az áru utánvételes fizetés esetén a feldolgozást követő napon 16:00 óráig kiszállításra kerül. Előre utalás esetén pedig az összeg bankszámlára beérkezését követő napon 16:00 óráig. Amennyiben az adott áru nincs raktárkészleten, az Üzemeltető felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a kiszállítás várható idejével kapcsolatban. A szállítást az Üzemeltető futárszolgálat igénybevételével oldja meg, és kiszállítást csak magyarországi címre vállal. Lehetőség van azonban személyes átvételre is, nyitvatartási időben, az Üzemeltető székhelyén, illetve telephelyén, az Üzemeltetővel való előzetes egyeztetést követően. Ezen igényt a Vásárló a megrendelés során tudja jelezni. Ilyen esetben szállítási költség nincs.

A szállítás költsége az áru méretétől, illetve súlyától valamint az igénybe vett futárszolgálattól függően az alábbiak szerint alakul:

GLS
kg-igfutárdíj forint + 27% ÁFA
151550
301750
603500
905100
1207400
1509250
20011600
30016000
40020000
50024400
100035000
<80000
RGA (túlméretes)
kg-igfutárdíj forint + 27% ÁFA
257500
508500
10012000
20017000
30022000
40027000
50032000
100045000
<85000

A rendelést elsősorban GLS és MPL futárszolgálattal küldi az Üzemeltető, ha azonban olyan termék is a kosárba kerül, amelyet a webshop túlméretesként jelöl meg, akkor a csomag küldése az RGA Logitech céggel történik. A csomag súlya és mérete alapján kiszámított futárdíjat a program a rendelés végösszegéhez kiszállítás esetén automatikusan hozzáteszi. A szállítási költség megváltoztatásának joga az Üzemeltetőt illeti, és a webshopban való frissítést követően lép azonnal hatályba. A már megrendelt termékeknél a megrendeléskor aktuális ár az irányadó.

A kézbesítés sikertelensége esetén a futár értesítést hagy a helyszínen, amelyet követően a további teendőkkel kapcsolatban a futárszolgálat és a Vásárló közötti egyeztetés szükséges. Egyedi szállítási feltételek esetében az Üzemeltető és a Vásárló közötti megállapodás az irányadó.

6.7. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak jogában áll a szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 8 napon belül indokolás nélkül elállni. Az elállási jogot a szerződés megkötésétől a termék átvételéig is lehet gyakorolni. Az elállási jogot bármilyen egyértelmű nyilatkozattal meg lehet tenni, ezen nyilatkozatnak azonban 8 napon belül az Üzemeltető tudomására kell jutnia.

A nyilatkozat időben elküldöttnek minősül, ha 8 napon belül elküldik azt az Üzemeltetőnek, nem szükséges 8 napon belül meg is érkeznie. Az időben való elküldés tényét – kétség esetén - a Vásárlónak kell bizonyítania.

Az átvétel időpontja személyes átvétel esetén a termék tényleges átvételének időpontja, kiszállítás esetén pedig, amikor a futár a terméket átadta.

Az Üzemeltető ebben az esetben a Vásárló által már teljesített kifizetéseket, ide NEM értve a szállítási költséget, illetve az áru bruttó értéke 5%-ának megfelelő kezelési költséget, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 8 napon belül az eredeti fizetési mód szerint visszatéríti. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Utánvéttel visszaküldött terméket az Üzemeltető nem köteles átvenni.

A termék visszaszolgáltatásának az elállási jog gyakorlását követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtörténnie. Az Üzemeltető jogosult a visszatérítendő összeget a termék visszaszolgáltatásáig visszatartani. Amennyiben a termék elküldésre került, és ezt a Vásárló kétséget kizáró módon igazolta, az összeg kifizetésre kerül. Az Üzemeltető csak sértetlen terméket köteles visszavenni. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az Üzemeltető követelheti a nem rendeltetésszerű használatból származó kárának megtérítését. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a személyére szabtak.

6.8. kellékszavatosság

A terméknek az eladáskor már meglévő, de csak a későbbiek során ismertté váló hibájáért (rejtett vagy gyártási hiba) az Üzemeltető a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossággal felel.

A Vásárló választása szerint hibás teljesítés esetén
a) kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Üzemeltetőnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,
c) a hibát az Üzemeltető költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
d) a szerződéstől elállhat, ha az Üzemeltető a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy azt megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tudja elvégezni, illetve akkor is elállhat, ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs!

A Vásárló a korábban választott kellékszavatossági jogról másikra áttérhet, azonban az Üzemeltetőnek ezzel okozott költséget köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés más miatt indokolt volt.

A felfedezett hibát a Vásárló köteles a felfedezése után haladéktalanul közölni. A késedelmes közlésből eredő kárért a Vásárló felel. A kellékszavatossági jog a termék értékesítésétől számított 1 év alatt évül el. Nem számít bele ebbe az időbe a kijavítás azon időtartama, amíg a Vásárló a dolgot nem tudta rendeltetésszerűen használni. A kijavított, kicserélt részre a kellékszavatosság elévülési ideje újra kezdődik.

6.9. Az ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ugyanakkor köteles ezen módosításokról előzetesen tájékoztatást közzé tenni a www.spani.hu oldal nyitóoldalán.

6.10. Az Üzemeltető felelősségének kizárása

Az Üzemeltető nem felelős a termékekben a gyártó által eszközölt változtatásokért.

A termékekről a webshopban elhelyezett képek eltérhetnek a valóságtól, ugyanakkor az Üzemeltető törekszik arra, hogy a képek, ábrák minél inkább a valóságos, aktuális állapotot mutassák.

Az Üzemeltető nem felelős az egyes termékekhez mellékelt leírás, illetve útmutató nem megfelelő értelmezéséből adódó károkért.

7. Adatvédelem

Az adatvédelemről részletesen lásd az L.V. Technik Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát.

7.1. A rögzített adatok köre

• természetes személy/cég neve, címe és cég esetén adószáma
• a természetes személy/cég esetén a kapcsolattartó neve, telefonszáma, és ha van fax-száma
• e-mail cím és jelszó lenyomata

Regisztráció nélküli vásárlás esetén ezen adatok nem kerülnek mentésre vásárlói adatokként, csak az Üzemeltető által kötelezően megtartandó számlán találhatóak meg.

7.2. Adatkezelés

Az Üzemeltető a megadott adatokat csak a megrendelések teljesítése céljából, és csak az ennek szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át. Kivételt képez ez alól a futárszolgálat, mely csak a megrendelések kiszállítása érdekében használhatja fel az átadott adatokat. A Vásárló a megadott személyes adatait e-mailben vagy telefonon bármikor jogosult módosítani, illetve azok törlését kérni. Minden egyéb kérdésben az Üzemeltető a 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései szerint jár el.

7.3. Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosító, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Ez az azonosító önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, nem tárol nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt, csupán a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az üzemeltető az ilyen, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a látogató információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott tartalmat jelenítsen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra. Az oldal használatával a látogató beleegyezik a cookie-k használatába.

8. Szerzői jogok védelme

Az www.spani.hu oldal minden tartalma, ideértve különösen a fényképeket, a termék leírásokat és egyéb szövegeket, valamint a webshop felépítésének különös jellemzőit szerzői jogvédelem alá esik, így annak a tulajdonos (az L.V. Technik Kft.) engedélye nélküli mindenféle felhasználása, másolása, módosítása és továbbítása tilos.

9. Alkalmazandó jogszabályok, egyéb kikötések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben
1. a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről,
2. a 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Üzemeltető magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Bács-Kiskun megyei Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

© 2024 - L.V.Technik Kft.
none