A kosár üres

Általános Szerződési Feltételek és Szabályzatok fogyasztónak minősülő vásárlók számára

1. A felek megnevezése

1.1. A Szolgáltató

Név: L. V. Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 70.
Cégjegyzékszám: Cg.03-09-103303/1994/10
Bejegyző hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11039165-2-03
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartási száma: NAIH-134879/2017
Telefonszám: 76/493-507
E-mail cím: info@spani.hu
Tárhelyszolgáltató neve: Amazon.com Inc.
Székhelye: 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210
Elérhetőség: 00 1 206 266 2992
mint a spani.hu üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető)

1.2. A Látogató

A weboldal bármely oldalát megtekintő, vásárlónak nem minősülő személy.

1.3. A Vásárló

A webshop szolgáltatásait igénybe vevő minden olyan fogyasztónak minősülő személy, aki a webshop internetes felületén keresztül, az ott jelenlévő árukat, szolgáltatásokat megrendeli, megvásárolja, illetve igénybe veszi. (a továbbiakban: Vásárló).

Regisztrált vásárló: az olyan fogyasztónak minősülő személy, aki a webshop szolgáltatásait az Üzemeltető által kért és elmentett adatok megadását követően használja.

Regisztráció nélküli vásárló (úgy nevezett „Gyors rendeléssel” vásárló személy) személy az olyan fogyasztónak minősülő személy, aki a webshop szolgáltatásait regisztráció nélkül használja.

Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyv szerint minden olyan természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

1.4. A Szállító

Az Üzemeltető által megbízott fuvarozással foglalkozó cég, amely a megvásárolt árukat a Vásárlóhoz eljuttatja. (a továbbiakban: Szállító)

2. A szerződés tárgya

Az Üzemeltető az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) azért alkotta meg, hogy ebben részletesen szabályozza a webshop-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint minden, a webshoppal kapcsolatos lényeges körülményt.

3. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele

Az Üzemeltető az ÁSZF-et a www.spani.hu honlapon teszi közzé az ÁSZF menüpont alatt. Ezen ÁSZF verzió 2023. 07. 01-én került közzétételre.

4. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az ÁSZF a közzétételével lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, ameddig az Üzemeltető a webshop-szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF területi hatálya mind belföldre, mind külföldre kiterjed, mivel a webshop az interneten keresztül mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Az ÁSZF és az ez alapján létrejövő egyéb szerződések jellemzői és létrejöttük

A szerződés nyelve a magyar, nem minősül a jogszabályok szerint írásba foglalt szerződésnek, viszont az Üzemeltetőnél iktatásra, regisztrált vásárlók esetén elektronikus rögzítésre kerül és utólag előkereshető. A regisztrált Vásárló a felhasználói fiókjában megtekintheti a rendelési történetét, ahol a korábbi rendelései találhatóak.

A felek között a szerződés a www.spani.hu oldalon történő megrendeléssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. Az ÁSZF Vásárló általi elfogadása a webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

6. Az Általános Szerződési feltételek tartalma

Az ÁSZF tartalma a webshop-szolgáltatás megrendelésére, az áru megvásárlására, a szállítás és a fizetés feltételeire, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat foglalja magában.

6.1. A vásárlás feltételei

A webshopban való vásárlás feltétele a szállítási és elérhetőségi adatok Vásárló általi megadása. Ez történhet eseti jelleggel, azaz regisztráció nélküli, ún.: „gyors rendelés”-es vásárlással, illetve a Vásárló döntése szerint elmentheti ezeket az adatokat a webshop későbbi egyszerű használatának céljából (regisztráció). Amennyiben ezen adatok valódisága kérdéses vagy nem értelmezhető, az Üzemeltető jogosult ezen adatok valódiságának ellenőrzése, illetve pontosítása érdekében a Vásárlóval kapcsolatba lépni, ennek sikertelensége esetén pedig az adatokat a megrendelés beérkezését követően törölni, és a megrendelést érvénytelennek tekinteni.

Az Üzemeltető nem felelős a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért. Amennyiben a regisztrált Vásárló jelszava illetéktelenek kezébe kerül, és emiatt visszaélés következik be, ezért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, feltéve, hogy a jelszó megismerését nem az Üzemeltetőnél jelentkező felróható biztonsági hiba tette lehetővé.

A regisztrált Vásárló által tévesen/hibásan megadott adatokat lehetősége van a fiókjában a beállítások menüpont alatt kijavítani, illetve megváltoztatni.

6.2. A termékek jellemzői

A termékek jellemzőit a webshopban az adott árunál ismerheti meg a Vásárló. Amennyiben olyan információra kíváncsi, amelyet ott nem talál meg, az Üzemeltető elérhetőségein további tájékoztatást kérhet.

Az egyes áruknál mind a nettó, mind pedig a bruttó, azaz az általános forgalmi adóval növelt forintban értendő eladási árak feltüntetésre kerülnek. Az ÁFA mértéke 27%.

Az árak megváltoztatásának joga az Üzemeltetőt illeti, és a webshopban való frissítést követően lépnek azonnal hatályba. A már megrendelt termékeknél a megrendeléskor aktuális árak az irányadóak.

6.3. A megrendelés létrejötte, módosítása és törlése

A megrendelés lépései:
1. a termék(ek) kosárba helyezése, majd a megrendelés gombra kattintás
2. regisztráció vagy már regisztrált vásárlók esetén belépési adatok megadása
3. regisztrálni nem kívánó vásárlók esetén a szállítási, kapcsolattartási adatok megadása
4. szállítási mód kiválasztása
5. fizetési mód kiválasztása
6. megrendelés, amely fizetési kötelezettséget von maga után

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A jóváhagyást megelőzően a Vásárlónak lehetősége van a megrendelést módosítani, illetve törölni, a jóváhagyást követően azonban a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. A megrendelés visszavonására ezt követően már csak telefonos vagy e-mail útján történő lemondással van lehetőség a Szolgáltatónál megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a rendelés már postázásra került, úgy annak visszavonása esetén az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik.

A megrendelésről minden esetben e-mailben visszaigazolás kerül kiküldésre 48 órán belül a megrendelés, illetve a regisztráció során megadott e-mail címre. A felek között a szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás, a szerződés nem jön létre. A visszaigazoló e-mail SPAM fiókba kerülése esetén a visszaigazolást megtörténtnek tekinti az Üzemeltető.

Amennyiben a fizetési módoknál az utánvétel került kiválasztásra, a termékek átadásra kerülnek a futárszolgálat számára. Előre utalás esetén minden esetben díjbekérő e-mail kerül kiküldésre az utalási adatokkal, majd az összeg beérkezését követően kerülnek a termékek postázásra.

6.4. Fizetési feltételek

A Vásárló a megvásárolt áruk ellenértékét, amely forintban értendő és tartalmazza az ÁFÁ-t, valamint a szállítási költséget, külön megállapodás hiányában az Üzemeltető által megadott bankszámlaszámra történő 8 napon belül történő előzetes átutalással, illetve az áruk átvételekor a Szállító részére készpénzben (utánvétellel) egyenlítheti ki. Az utánvét díja GLS és MPL futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetén a rendelés bruttó összegének 2%-a, de minimum 300,- forint + ÁFA. RGA Logitech futárszolgálattal történő rendelés esetén a rendelési bruttó összeg 1%-a, de minimum 300,- forint + ÁFA. Amennyiben előre utalás esetén a kifizetés határidőben nem történik meg, az Üzemeltető a megrendelést törli.

Raktáron nem lévő termékek egyedi megrendelésekor az Üzemeltető előleget kérhet, amely a termékért fizetendő bruttó összeg 30%-a. A termék megrendelése csak az előleg beérkezése után történik meg. Az előleg a termék teljes árába beszámít.

6.5. A számla kiállítása

A számla eredeti példányát minden esetben a Szállító kézbesíti az áruval együtt a Vásárlónak. A Szállító részteljesítést nem fogadhat el.

6.6. A szállítás

Az Üzemeltető minden munkanap 15:00 óráig dolgozza fel a beérkező megrendeléseket. Amennyiben a megrendelt tételek rendelkezésre állnak, akkor az áru utánvételes fizetés esetén a feldolgozást követő napon 16:00 óráig kiszállításra kerül. Előre utalás esetén pedig az összeg bankszámlára beérkezését követő napon 16:00 óráig. Amennyiben az adott áru nincs raktárkészleten, az Üzemeltető felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a kiszállítás várható idejével kapcsolatban. A szállítást az Üzemeltető futárszolgálat igénybevételével oldja meg, és kiszállítást csak magyarországi címre vállal. Lehetőség van azonban személyes átvételre is, nyitvatartási időben, az Üzemeltető székhelyén, illetve telephelyén, az Üzemeltetővel való előzetes egyeztetést követően. Ezen igényt a Vásárló a megrendelés során tudja jelezni. Ilyen esetben szállítási költség nincs.

A szállítás költsége az áru méretétől, illetve súlyától, valamint az igénybe vett futárszolgálattól függően az alábbiak szerint alakul:

GLS
kg-igfutárdíj forint + 27% ÁFA
151550
301750
603500
905100
1207400
1509250
20011600
30016000
40020000
50024400
100035000
<80000
RGA (túlméretes)
kg-igfutárdíj forint + 27% ÁFA
257500
508500
10012000
20017000
30022000
40027000
50032000
100045000
<85000

A rendelést elsősorban GLS és MPL futárszolgálattal küldi az Üzemeltető, ha azonban olyan termék is a kosárba kerül, amelyet a webshop túlméretesként jelöl meg, akkor a csomag küldése az RGA Logitech céggel történik. A csomag súlya és mérete alapján kiszámított futárdíjat a program a rendelés végösszegéhez kiszállítás esetén automatikusan hozzáteszi. A szállítási költség megváltoztatásának joga az Üzemeltetőt illeti, és a webshopban való frissítést követően lép azonnal hatályba. A már megrendelt termékeknél a megrendeléskor aktuális ár az irányadó.

A kézbesítés sikertelensége esetén a futár értesítést hagy a helyszínen, amelyet követően a további teendőkkel kapcsolatban a futárszolgálat és a Vásárló közötti egyeztetés szükséges. Egyedi szállítási feltételek esetében az Üzemeltető és a Vásárló közötti megállapodás az irányadó.

6.7. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak jogában áll a szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Az elállási jogot a szerződés megkötésétől a termék átvételéig is lehet gyakorolni. Az elállási jogot bármilyen egyértelmű nyilatkozattal meg lehet tenni, ezen nyilatkozatnak azonban 14 napon belül az Üzemeltető tudomására kell jutnia. Az elállási jogot az ÁSZF 2. számú mellékletében található „Elállási nyilatkozat” kitöltésével is lehet gyakorolni. Az elállási jogról szóló tájékoztatót az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

A nyilatkozat időben elküldöttnek minősül, ha 14 napon belül elküldik azt az Üzemeltetőnek, nem szükséges 14 napon belül meg is érkeznie. Az időben való elküldés tényét – kétség esetén - a Vásárlónak kell bizonyítania.

Az átvétel időpontja személyes átvétel esetén a termék tényleges átvételének időpontja, kiszállítás esetén pedig, amikor a futár a terméket átadta.

Az Üzemeltető ebben az esetben a Vásárló által már teljesített kifizetéseket (ide értve a szállítási költséget is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül az eredeti fizetési mód szerint visszatéríti. Ugyanakkor a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Utánvéttel visszaküldött terméket az Üzemeltető nem köteles átvenni. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a nem legkevésbé költséges módon küldi vissza a terméket, a többlet költség megtérítését nem kérheti az Üzemeltetőtől.

A termék visszaszolgáltatásának az elállási jog gyakorlását követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül kell megtörténnie. Az Üzemeltető jogosult a visszatérítendő összeget a termék visszaszolgáltatásáig visszatartani. Amennyiben a termék elküldésre került, és ezt a Vásárló kétséget kizáró módon igazolta, az összeg kifizetésre kerül. Az Üzemeltető csak sértetlen terméket köteles visszavenni. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az Üzemeltető követelheti a nem rendeltetésszerű használatból származó kárának megtérítését. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a személyére szabtak.

6.8. Kötelező jótállás

Az Üzemeltető az általa forgalmazott, a jogszabályban meghatározott értéket elérő bizonyos típusú termékekre (különösen a műszaki termékekre, eszközökre, alkatrészekre) az alábbiakban részletezett kötelező jótállást (garanciát) vállal. A jótállás a termék Vásárló részére történő átadásával kezdődik.

• A 10.000 forintot elérő, de a 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év
• A 100.000 forintot meghaladó, de a 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év
• A 250.000 forint eladási ár felett 3 év
kötelező jótállást vállal az Üzemeltető.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás fogalmait az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

6.9. Az ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ugyanakkor köteles ezen módosításokról előzetesen tájékoztatást közzé tenni a www.spani.hu oldal nyitóoldalán.

6.10. Az Üzemeltető felelősségének kizárása

Az Üzemeltető nem felelős a termékekben a gyártó által eszközölt változtatásokért.

A termékekről a webshopban elhelyezett képek eltérhetnek a valóságtól, ugyanakkor az Üzemeltető törekszik arra, hogy a képek, ábrák minél inkább a valóságos, aktuális állapotot mutassák.

Az Üzemeltető nem felelős az egyes termékekhez mellékelt leírás, illetve útmutató nem megfelelő értelmezéséből adódó károkért.

7. Adatvédelem

Az adatvédelemről részletesen lásd az L.V. Technik Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát.

7.1. A rögzített adatok köre

• természetes személy/cég neve, címe és cég esetén adószáma
• a természetes személy/cég esetén a kapcsolattartó neve, telefonszáma, és ha van fax-száma
• e-mail cím és jelszó lenyomata

Regisztráció nélküli vásárlás esetén ezen adatok nem kerülnek mentésre a számítógépes rendszerben, csak az Üzemeltető által kötelezően megtartandó számlán találhatóak meg.

7.2. Adatkezelés

Az Üzemeltető a megadott adatokat csak a megrendelések teljesítése céljából, és csak az ennek szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át. Kivételt képez ez alól a futárszolgálat, mely csak a megrendelések kiszállítása érdekében használhatja fel az átadott adatokat. A Vásárló a megadott személyes adatait e-mailben vagy telefonon bármikor jogosult módosítani, illetve azok törlését kérni. Minden egyéb kérdésben az Üzemeltető a 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései szerint jár el.

7.3. Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosító, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Ez az azonosító önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, nem tárol nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt, csupán a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az üzemeltető az ilyen, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a látogató információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott tartalmat jelenítsen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra. Az oldal használatával a látogató beleegyezik a cookie-k használatába, amelyről szóló figyelmeztetés az oldal alján található.

8. Szerzői jogok védelme

Az www.spani.hu oldal minden tartalma, ideértve különösen a fényképeket, a termék leírásokat és egyéb szövegeket, valamint a webshop felépítésének különös jellemzőit szerzői jogvédelem alá esik, így annak a tulajdonos (az L.V. Technik Kft.) engedélye nélküli mindenféle felhasználása, másolása, módosítása és továbbítása tilos.

9. Panaszkezelés

A Vásárló a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos panaszait elsősorban az Üzemeltető elérhetőségein teheti meg:
Cím: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 70.
Telefonszám: 76-493-507 (hétköznap 8-16:30)
E-mail cím: info@spani.hu
Kapcsolattartók: Leitem György ügyvezető, Leitem Balázs ügyvezető

9.1. Egyéb panasztételi lehetőségek

1. Vásárlók könyve, amelyet a székhelyen és a telephelyen is megtalál a Vásárló. Az ebben lejegyzett panaszokra 30 napon belül reagál az Üzemeltető.

2. Online vitarendezési fórum, ahol regisztrációt követően elektronikusan küldhető be a panasz.
Elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

3. A Fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulás. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

4. Békéltető testület eljárását is lehet kezdeményezni. Ilyen esetekben a Vásárló és az Üzemeltető közötti vitás ügyeket egyszerűen, gyorsan, a bírósági út elkerülésével lehet rendezni. Az Üzemeltető a békéltető testületi eljárásban együttműködik.

9.2. Az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Tesület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 76/501-525, 76/501-500
Fax száma: 76/501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

9.3. Az ügyfél lakhelye szerint illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: +36-88-814-121
Fax száma: +36-88-412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

10. Alkalmazandó jogszabályok, egyéb kikötések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben
1. a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről,
2. a 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
3. a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
4. a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Üzemeltető magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Bács-Kiskun megyei Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

1. számú melléklet

Elállási tájékoztató

Készült a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján.

1. Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében:
a) attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen az Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél – e-mail - útján) az alábbi címre: L.V. Technik Kft., 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 70. vagy az: info@spani.hu e-mail címre.

Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF 2. számú mellékletében közzétett elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

2. Az elállás/felmondás joghatásai

1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

2. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, vagy lajosmizsei székhelyünkön, illetve szigetszentmiklósi telephelyünkön visszaszolgáltatja.

4. A termék visszaszolgáltatásának közvetlen költségét Ön viseli.

5. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, úgy az azzal okozott kárt meg kell térítenie.

2. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

Elállási nyilatkozat letöltése fogyasztók részére

3. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A 3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet harmadik melléklete alapján készült

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az L.V. Technik Kft. 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 70., e-mail címe: info@spani.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a L.V. Technik Kft-nél vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén, ha (1) a jótállást (garanciát) a megkötött szerződésünkben kikötöttük, vagy ha (2) a termék besorolható az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek közé, akkor az L.V. Technik Kft. ennek alapján, a szerződés (1) szerinti időben, illetve a Korm. rendelet (2) szerint a termék eladási árától függően 1-3 év jótállásra köteles (ld.: ÁSZF 6.9. pont).

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

(1) A Fogyasztónak a szerződésben meghatározott határidőn belül a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint kell a jótállási igényt bejelentenie. A Fogyasztó – a termék sajátosságainak figyelembevételével - igényelheti a kellékszavatosságnál (3. számú melléklet 1. pontja) jelzetteket. (2) A Fogyasztót – amennyiben a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó Korm. rendelet hatálya alá tartozó terméket vásárolt, az alábbi jogok illetik meg:

a) A jótállás időtartama egy év, ha a vásárolt termék eladási ára eléri a 10.000 forintot, de nem haladja meg a 100.000 forintot; 100.000 forint és 250.000 forint eladási érték esetén 2 év; 250.000 forint ár felett pedig 3 év a jótállás időtartama. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy a vállalkozűs vagy annak megbízottja által történő üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás a termék átadásának napjával kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve annyi idővel, ameddig a fogyasztó a terméket a hiba miatt nem használhatta rendeltetésszerűen.

b) A jótállásból eredő jogok – fő szabályként - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ezek esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

c) A Fogyasztó a Ptk. 6:159. §-a alapján a jótállásra tekintettel, a kellékszavatosságra vonatkozó igényeket terjesztheti elő a törvényben szabályozott korlátokra is tekintettel (kijavítást vagy kicserélést igényelhet; az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat).

d) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén (6050 Lajosmizse, Ceglédi út 70.), telephelyén (2310 Szigetszentmiklós, Szerelő utca 4.), vagy a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

e) A Fogyasztó igényelheti, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén javítsák meg. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el-és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

f) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban (termékszavatosságnál, kellékszavatosságnál) meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

© 2024 - L.V.Technik Kft.
none